URYU UFC-ON
URYU UFC-ON

URYU UFC-ON

Teknisk data
Uryu UFC-ON
best.nr: U75412

Slaggmejsel, rak
Antal slag: 5.300/min
Slaglängd: 28 mm
Totallängd: 180 mm
Luftförbrukning: 0,30 m³/min
Mejselinfästning: Fyrkant 12,7 mm
Vikt: 1,38 Kg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools