URYU UFC-1N
URYU UFC-1N

URYU UFC-1N

Teknisk data
Uryu UFC-1N
best.nr: U75712

Slaggmejsel, rak
Antal slag: 4.200/min
Slaglängd: 34 mm
Totallängd: 190 mm
Luftförbrukning: 0,30 m³/min
Mejselinfästning: Fyrkant 12,7 mm med fas
Vikt: 1,50 Kg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools