URYU PB-30(H)

URYU PB-30(H)

Teknisk data
Uryu PB-30(H)
best.nr: U77952

Mejselhammare
Antal slag: 1.500/min
Slaglängd: 102 mm
Totallängd: 397 mm
Luftförbrukning: 0,80 m³/min
Mejselinfästning: Sexkant 14,7 mm
Vikt: 7,1 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools