URYU PB-20(R)

URYU PB-20(R)

Teknisk data
Uryu PB-20(R)
best.nr: U72752

Mejselhammare
Antal slag: 1.900/min
Slaglängd: 76 mm
Totallängd: 350 mm
Luftförbrukning: 0,80 m³/min
Mejselinfästning: Ø 17,5 mm
Vikt: 6,6 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools