URYU BRH-5US(R)

URYU BRH-5US(R)

Teknisk data
Uryu BRH-5US(R)
best.nr: U71112

Nithammare, rak
Kapacitet: Aluminium 6,4 mm, stål 4,8 mm
Antal slag: 1.800/min
Totallängd: 248 mm
Luftförbrukning: 0,37 m³/min
Mejselinfästning: Ø 10,2 mm
Vikt: 1,45 Kg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools