URYU AA-40(R)

URYU AA-40(R)

Teknisk data
Uryu AA-40(R)
best.nr: U72352

Mejselhammare
Antal slag: 1.450/min
Slaglängd: 111 mm
Totallängd: 340 mm
Luftförbrukning: 0,60 m³/min
Mejselinfästning: Ø 12,7 mm
Vikt: 6,1 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools