URYU AA-40(H)

URYU AA-40(H)

Teknisk data
Uryu AA-40(H)
best.nr: U77652

Mejselhammare
Antal slag: 1.450/min
Slaglängd: 111 mm
Totallängd: 340 mm
Luftförbrukning: 0,60 m³/min
Mejselinfästning: Sexkant 10,5 mm
Vikt: 6,1 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools