URYU AA-30(R)

URYU AA-30(R)

Teknisk data
Uryu AA-30(R)
best.nr: U72252

Mejselhammare
Antal slag: 2.000/min
Slaglängd: 79 mm
Totallängd: 298 mm
Luftförbrukning: 0,60 m³/min
Mejselinfästning: Ø 12,7 mm
Vikt: 5,7 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools