URYU AA-30(H)

URYU AA-30(H)

Teknisk data
Uryu AA-30(H)
best.nr: U77552

Mejselhammare
Antal slag: 2.000/min
Slaglängd: 79 mm
Totallängd: 298 mm
Luftförbrukning: 0,60 m³/min
Mejselinfästning: Sexkant 10,5 mm
Vikt: 5,7 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools