URYU AA-20(R)

URYU AA-20(R)

Teknisk data
Uryu AA-20(R)
best.nr: U72152

Mejselhammare
Antal slag: 2.300/min
Slaglängd: 55 mm
Totallängd: 270 mm
Luftförbrukning: 0,60 m³/min
Mejselinfästning: Ø 12,7 mm
Vikt: 5,3 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 727-847-6

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools