URYU AA-00(R)

URYU AA-00(R)

Teknisk data
Uryu AA-00(R)
best.nr: U71952

Mejselhammare
Antal slag: 2.700/min
Slaglängd: 50 mm
Totallängd: 228 mm
Luftförbrukning: 0,35 m³/min
Mejselinfästning: Ø 12,7 mm
Vikt: 2,3 Kg

Extra tillbehör: Mejselhållare art.nr: 705-813-1

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools