URYU UOW-11-22
URYU UOW-11-22

URYU UOW-11-22

Teknisk data
Uryu UOW-11-22
best.nr: U23602

Max moment: 24 Nm
Varvtal: 180 rpm
Totallängd: 326 mm
Luftförbrukning: 0,35 m³/min
Vikt: 1,75 Kg
Hylsa: std 22 mm (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 24 mm)

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools