URYU UOW-11-14
URYU UOW-11-14

URYU UOW-11-14

Teknisk data
Uryu UOW-11-14
best.nr: U23542

Max moment: 16 Nm
Varvtal: 260 rpm
Totallängd: 311 mm
Luftförbrukning: 0,35 m³/min
Vikt: 1,60 Kg
Hylsa: std 14 mm (10, 11, 12, 13, 15, 16 och 17 mm)

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools