URYU UOW-11-10
URYU UOW-11-10

URYU UOW-11-10

Teknisk data
Uryu UOW-11-10
best.nr: U23502

Max moment: 13 Nm
Varvtal: 400 rpm
Totallängd: 295 mm
Luftförbrukning: 0,35 m³/min
Vikt: 1,50 Kg
Hylsa: std 10 mm (7, 8, 9, 11, och 12 mm)

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools