Acradyne AES 9000
Acradyne AES 9000

Acradyne AES 9000

650-12 000 Nm

1" drivtapp som standard

Välj mellan fast eller svivlande motorhus

olika typer av mothåll och pådrag

Produktlänk

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools