Acradyne AES 8000
Acradyne AES 8000

Acradyne AES 8000

420-5000 Nm

1" eller 1-1/2" drivtapp

Välj mellan fast eller svivlande motorhus

olika typer av mothåll och pådrag

Produktlänk

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools