Acradyne AES 7000
Acradyne AES 7000

Acradyne AES 7000

120-3000 Nm

1" drivtapp som standard

Välj mellan fast eller svivlande motorhus

olika typer av mothåll och pådrag

Produktlänk

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools