Acradyne AES 6000
Acradyne AES 6000

Acradyne AES 6000

 upp till 925 Nm

3/4" drivtapp som standard

Välj mellan fast eller svivlande motorhus

olika typer av mothåll och pådrag

Produktlänk

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools