Koken 23425-E16
Koken 23425-E16

Koken 23425-E16

Best.Nr. KO23425-E16

storlek E16

Längd 26mm

Anslutning 3/8"

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools