Koken 23410M-19mm
Koken 23410M-19mm

Koken 23410M-19mm

Best. Nr. KO23410M-19

Hylsgrepp 19mm
anslutning 3/8"
totallängd 30 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools