Koken 23410M-18mm
Koken 23410M-18mm

Koken 23410M-18mm

Best. Nr. KO23410M-18

Hylsgrepp 18mm
anslutning 3/8"
totallängd 30 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools