Koken 23410M-17mm
Koken 23410M-17mm

Koken 23410M-17mm

Best. Nr. KO23410M-17

Hylsgrepp 17mm
anslutning 3/8"
totallängd 29 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools