Koken 23410M-16mm
Koken 23410M-16mm

Koken 23410M-16mm

Best. Nr. KO23410M-16

Hylsgrepp 16 mm
anslutning 3/8"
totallängd 28 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools