Koken 23410M-14mm
Koken 23410M-14mm

Koken 23410M-14mm

Best. Nr. KO23410M-14

Hylsgrepp 14mm
anslutning 3/8"
totallängd 27 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools