Koken 23410M-13mm
Koken 23410M-13mm

Koken 23410M-13mm

Best. Nr. KO23410M-13

Hylsgrepp 13 mm
anslutning 3/8"
totallängd 26 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools