Koken 13410M-7
Koken 13410M-7

Koken 13410M-7

Best. Nr. KO13410M-8

Nyckelvidd 8mm

Hylsgrepp 3/8"

Längd 32mm

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools