KoKen 13400M-6
KoKen 13400M-6

KoKen 13400M-6

Best. Nr. KO13400M-6

Längd 32mm

hylslåsning

 

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools