Koken 13400M-24
Koken 13400M-24

Koken 13400M-24

Best. Nr. KO13400M-24

Längd 32mm

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools