Koken 13401M-9mm
Koken 13401M-9mm

Koken 13401M-9mm

Best. Nr. KO13401M-9

Hylsgrepp 9mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools