Koken 13401M-7mm
Koken 13401M-7mm

Koken 13401M-7mm

Best. Nr. KO13401M-8

Hylsgrepp 8mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools