Koken 13401M-6mm
Koken 13401M-6mm

Koken 13401M-6mm

Best. Nr. KO13401M-6

Hylsgrepp 6mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools