Koken 13401M-24mm
Koken 13401M-24mm

Koken 13401M-24mm

Best. Nr. KO13401M-24

Hylsgrepp 24mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools