Koken 13401M-23mm
Koken 13401M-23mm

Koken 13401M-23mm

Best. Nr. KO13401M-23

Hylsgrepp 23mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools