Koken 13401M-22mm
Koken 13401M-22mm

Koken 13401M-22mm

Best. Nr. KO13401M-22

Hylsgrepp 22mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools