Koken 13401M-21mm
Koken 13401M-21mm

Koken 13401M-21mm

Best. Nr. KO13401M-21

Hylsgrepp 21mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools