Koken 13401M-20mm
Koken 13401M-20mm

Koken 13401M-20mm

Best. Nr. KO13401M-20

Hylsgrepp 20mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools