Koken 13401M-18mm
Koken 13401M-18mm

Koken 13401M-18mm

Best. Nr. KO13401M-18

Hylsgrepp 18mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools