Koken 13401M-17mm
Koken 13401M-17mm

Koken 13401M-17mm

Best. Nr. KO13401M-17

Hylsgrepp 17mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools