Koken 13401M-16mm
Koken 13401M-16mm

Koken 13401M-16mm

Best. Nr. KO13401M-16

Hylsgrepp 16mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools