Koken 13401M-15mm
Koken 13401M-15mm

Koken 13401M-15mm

Best. Nr. KO13401M-15

Hylsgrepp 15mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools