Koken 13401M-14mm
Koken 13401M-14mm

Koken 13401M-14mm

Best. Nr. KO13401M-14

Hylsgrepp 14mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools