Koken 13401M-12mm
Koken 13401M-12mm

Koken 13401M-12mm

Best. Nr. KO13401M-12

Hylsgrepp 12mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools