Koken 13401M-10mm
Koken 13401M-10mm

Koken 13401M-10mm

Best. Nr. KO13401M-10

Hylsgrepp 10mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools