Koken 23400M-7mm
Koken 23400M-7mm

Koken 23400M-7mm

Best. Nr. KO23400M-8

Hylsgrepp 8mm
anslutning 3/8"
totallängd 26 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools