Koken 23400M-21mm
Koken 23400M-21mm

Koken 23400M-21mm

Best. Nr. KO23400M-21

Hylsgrepp 21mm
anslutning 3/8"
totallängd 32 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools