Koken 23400M-15mm
Koken 23400M-15mm

Koken 23400M-15mm

Best. Nr. KO23400M-15

Hylsgrepp 15mm
anslutning 3/8"
totallängd 28 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools