Koken 13406M-24
Koken 13406M-24

Koken 13406M-24

Best. Nr. KO13406M-24

Längd 32mm

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools