Koken 23300M-17
Koken 23300M-17

Koken 23300M-17

Best. Nr. KO23300M-17

Hylsgrepp 17mm
anslutning 3/8"
totallängd 55 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools