KoKen 10099A
KoKen 10099A

KoKen 10099A

Best. Nr. KO10099A

Förminskning från 3-1/2" till 2-1/2"

Längd 182 mm

Vikt 16870g

Ej någon garanti på denna produktikt

 

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools