KoKen19977A
KoKen19977A

KoKen19977A

Best. Nr. KO19977A

Förminskning från 2-1/2" till 1-1/2"

Längd 145 mm

Ej någon garanti på denna produkt

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools